Nonstop - Đêm Buồn Lạc Lối - 70 Phút Đập Đá Phá Ke - DJ Bảo Chinh D&G Mix

Tracklist
Title : Nonstop - Đêm Buồn Lạc Lối - 70 Phút Đập Đá Phá Ke - DJ Bảo Chinh D&G
Artist : DJ Bảo Chinh D&G
Channels : 2 Stereo
Bit rate: 320 kbps
Time : 01:10:00
Size: 160 MB
Tempo : 140.00 Bpm
Facebook comment
Thanks
2 Thành viên THANK [Member] 01619910929 về bài nhạc này
hieu_audiophile, vubinhken,