Nonstop - Xung Căng Đét Khét Lẹt - 123 Cùng Giơ Tay Lên Nào - DJ BảoSen

Thông tin bài nhạc

  • Djbaosenls

Social network

Link Tặng Nhạc

Thanks

1 Thành viên THANK [Member] Djbaosenls về bài nhạc này

Track list (Lời Lyric)

Viết comment

[Đăng nhập] để viết comment hoặc [Đăng ký thành viên]

gio tay len

gio tay len,

dj bas cang det

dj bas cang det,

nonstop 200track cang det

nonstop 200track cang det,

150track cang khet let

150track cang khet let,

nonstop gangnamstyle xung cang

nonstop gangnamstyle xung cang,

bas cang det

bas cang det,

xung cang hang khung

xung cang hang khung,

dj xung cang

dj xung cang,

nonstop xung cang

nonstop xung cang,

nonstop xung

nonstop xung,

xung cang tuyet doi

xung cang tuyet doi,

cang det khet mu

cang det khet mu,

bass xung cang ao

bass xung cang ao,

baas cang det

baas cang det,

nonstop bass cang det

nonstop bass cang det,

cang det khet let

cang det khet let,

cang det khet

cang det khet,

dj bass cang det

dj bass cang det,

xung cang det

xung cang det,

dj bao

dj bao,

nao len nao

nao len nao,

bas dap cang det

bas dap cang det,

len nao dj

len nao dj,

cang det

cang det,

xung cang

xung cang