NONSTOP - Xung Căng Lảo Chảo - Là Dơ Tay Lên - DJ Đăng Trình

Tracklist
Track:
1 The Worl is mine ((Cho 1 bi đê.
2 Smack that 2012 ((Thêm Ly Rượu Nhé.
3 Freedom ((Dơ tay lên đi mà.
4 Hold it Against Me ((Nhảy mạnh lên vs lắc cái đầu.
5 Baby 2012 ((Lắc Lư đi vs 123 dô.
6 Just Dance 2012 ((Nhún Thôi mệt rồi.
7 Low ((Mệt quá ngồi thưởng thức thôi.
8 ((123 Dô.
9 NIght Nurse ((Lắc đi nghỉ lâu rồi.
10 PSY - gangnam style ((Vui Thế Tung Tăng Thôi.
11 Rise up ((123 Dô vs Nhún.
12 Im possible ((Không Uống Nữa Phê vs mệt rồi.
13 Zombie 2012 ((Lắc Lư Xã Xuống Nhé.
Facebook comment