Dù Có Cách Xa 2013 - DJ Dsmall Remix

Thông tin bài nhạc

  • KuBjn

Social network

Link Tặng Nhạc

Thanks

1 Thành viên THANK [Vip] KuBjn về bài nhạc này

Track list (Lời Lyric)

Viết comment

[Đăng nhập] để viết comment hoặc [Đăng ký thành viên]

dj dsmall remix

dj dsmall remix,

ki ch du c

ki ch du c,

du co cach ca

du co cach ca,

dau co cach xa

dau co cach xa,

phuong a 2

phuong a 2,

gangnam style dj dsmall

gangnam style dj dsmall,

new 2013 dj bang

new 2013 dj bang,

dj loan o c

dj loan o c,

muon trung cach xa

muon trung cach xa,

stronger 2013 dj

stronger 2013 dj,

tinh lo cach xa

tinh lo cach xa,

40

40,

muon chung cach xa

muon chung cach xa,

xin dun cach xa

xin dun cach xa,

du co cach xa

du co cach xa,

dj dsmall

dj dsmall,

2013

2013,

t

t,

xin dung cach xa

xin dung cach xa