Nguyễn Duy Tuấn - Điệu nhảy đón mừng Lễ hội Heineken 140 năm

Tracklist
Diễn viên/VJ Ngọc Trai - Điệu nhảy đón mừng Lễ hội Heineken 140 năm
Ca sĩ Mr A - Điệu nhảy đón mừng Lễ hội Heineken 140 năm
Rapper Antoneus Maximus - Điệu nhảy đón mừng Lễ hội Heineken 140 năm
Ngô Trung Hiếu - Điệu nhảy đón mừng Lễ hội Heineken 140 năm
Ca sĩ Hồ Vĩnh Khoa - Điệu nhảy đón mừng Lễ hội Heineken 140 năm
Huỳnh Thư Thanh - Điệu nhảy đón mừng Lễ hội Heineken 140 năm
Huỳnh Nhật Tấn - Điệu nhảy đón mừng Lễ hội Heineken 140 năm.
Nguyễn Huỳnh Quang Vinh - Điệu nhảy đón mừng Lễ hội Heineken 140 năm
Đỗ Hữu Duy Nhật - Điệu nhảy đón mừng Lễ hội Heineken 140 năm
Nguyễn Duy Tuấn - Điệu nhảy đón mừng Lễ hội Heineken 140 năm
VJ Lê Huy - Điệu nhảy đón mừng Lễ hội Heineken 140 năm
Lê Thăng - Điệu nhảy đón mừng Lễ hội Heineken 140 năm
Cao Hoàng Hải Duy - Điệu nhảy đón mừng Lễ hội Heineken 140 năm
Tạ Hùng Cường - Điệu nhảy đón mừng Lễ hội Heineken 140 năm
Lê Việt Quân - Điệu nhảy đón mừng Lễ hội Heineken 140 năm
Vũ Thị Thanh Hằng - Điệu nhảy đón mừng Lễ hội Heineken 140 năm
Trương Thị Minh Hồng - Điệu nhảy đón mừng Lễ hội Heineken 140 năm
Trần Thái Nam - Điệu nhảy đón mừng Lễ hội Heineken 140 năm
Huỳnh Thư Thảo - Điệu nhảy đón mừng Lễ hội Heineken 140 năm
Lê Phạm Ánh Hoàng - Điệu nhảy đón mừng Lễ hội Heineken 140 năm
Facebook comment