Nonstop - Noel là Lung Linh Lung Linh Là lên Luôn Nóc Nhà - DJ CÒ TQ Live Mix

Tracklist
Tiêu đề: Noel là Lung Linh- Lung Linh Là lên Luôn Nóc Nhà - DJ CÒ TQ Live Mix

Title: [Nonstop] - Noel là Lung Linh. Lung Linh Là lên Luôn Nóc Nhà - DJ CÒ TQ Live Mix
Bitrate: 320kpbs
Kích thước: 158.57Mb
Độ dài: 1.09.06
Khẩu hiệu: Nghe DJ đẩy bay tận to see)Link Down: Power Of Pleasure
2. Le Le Ley
3. Pro Que No
4. Flying High
5. Boten Anna
6. If You Seek Amy
7. Melody Frever
8. Said
9. Hold It Against Me
10. Colour Of The Rainbow
11. Solo Tu
12. Right Here
13. Tell Me Why
14. Let’s Talk About Man
15. SunFlower
16. Kiếp Đỏ Đen (melody)
17. We Wish You A Merry Xmas

Đây là con hàng cuối cùng của DJ CÒ Tàu(Du học tàu khựa về) .
Hàng Fang tại bar nhé=))
Anh chị em mau mau thưởng thức ko là mai tận thế k nghe dc đâu.
Nghe nói bên Trung Quốc họ cho đóng tàu ngầm, bây giờ bay sang chắc còn kịp.
( Đùa chứ, mai mà vẫn nghe dc nhạc ở top này tức là bạn đã an toàn r đó>:/)

Nguồn: Sưu Tầm - Sóng
Facebook comment
Thanks
1 Thành viên THANK [Member] !!XjnhXjnh!! về bài nhạc này
nhok biu,
Tags

trung quoc

we wish you a merry xmas

power of pleasure

hold it against me

i bar

m ma

dap tang noc nha

live mi in hous

nen noc nha la

nonstop noel buon

ok len luon

dj kunmuzik live mix

dj kunmuzik live mi

djlen noc nha

len noc nha 3013

lung linh huyen roya

len thang noc nha

len noc nha chuan

nst len noc nha

len noc nha vietmix

djtuoi len la len

nonstop lung linh

notop len noc nha

zlen noc nha

dj co gang vui

nonstop no say ben

di len noc nha

lwn noc nha

banhnocnhalabanh noc nha

ngho quang ha dj

len noc nh giangnamstye

hey hey len luon

dj co ryal

len noc nha vol1

len noc nha cung

len luon len luon

lung linh huyen ai

len noc nha giangnamstye

len noc nha 2011

nen noc nha 2

dj co royal

dj co ryoal

solo tu

bank noc nha

ledjleen no c nha

banh noc nha

len noc nha mp3

len noc nha gam

lung linh long lanh

gangnamsyte tung noc nha

nonstop no mane

lung linh huyenao

lung linh dem valentime

nontop lan noc nha

vituar len noc nha

van la len luon

dj co nhi

nst len la len

nontop len luon

lung linh len luon

len la len gangnamstye

lung linh huyen ao

len noc nha bat

lebn noc nha

dj nhy live mix

nonstoplen noc nha

dj co tuyen

len noc nha vol2

nosntop len noc nha

nonto len noc nha

dane len noc nha

ren la len

len la len luon

nghe la len

len noc nha nst

len noc nha dj

bac ninh lung linh

len len noc nha

len noc nha 2012

nontop nen noc nha

9xclick la len

lem noc nha

nontop pen noc nha

len noc nha nontop

len noc nha remix

bar

len noc nha 2k13

len la len 2013

nonstop len la len

intro len noc nha

lenh noc nha

nonstop le noc nha

len noc nha la

intro len la len

tim lai noc nha

dj nen noc nha

lenlenlen noc nha

flying high

nopstop len noc nha

len lo c nha

57

lung lung linh linh

lung linh lung

sexsylady len noc nha

fly

melody

len noc nha che

len noc nha 3

nst nen noc nha

sunflower

treo len noc nha

dj co hue

low

len noc nha tung

len la len nkly

live

treo len la len

le le ley

nostop len noc nha

len no c nha

fa

lao ha dj

lan noc nha

len noc nha lunglinh

le le le

nostp nen noc nha

dj co loi

nonstop noel 2011

than kinh lung linh

lk

merr

len la len la

len len la len

len noc nha 2013

dj len la len

a a dj

nonstop noel 2013

nen noc nha

tell me why

nonstop no en

nonstp len noc nha

nonstop noel 2012

le noc nha

nontop len noc nha

len la len len

bay len noc nha

le la le

nontop len la len

len lalen la len

ma

gag dj co louis

dj co louis

len la len

nonstop len noc nha

lung linh la len luon

len oc nha

bay

xung tung noc nha

nonstop noel

dj len noc nha

len noc nha