Nonstop - Noel là Lung Linh Lung Linh Là lên Luôn Nóc Nhà - DJ CÒ TQ Live Mix
Tracklist
Tiêu đề: Noel là Lung Linh- Lung Linh Là lên Luôn Nóc Nhà - DJ CÒ TQ Live Mix

Title: [Nonstop] - Noel là Lung Linh. Lung Linh Là lên Luôn Nóc Nhà - DJ CÒ TQ Live Mix
Bitrate: 320kpbs
Kích thước: 158.57Mb
Độ dài: 1.09.06
Khẩu hiệu: Nghe DJ đẩy bay tận to see)Link Down: Power Of Pleasure
2. Le Le Ley
3. Pro Que No
4. Flying High
5. Boten Anna
6. If You Seek Amy
7. Melody Frever
8. Said
9. Hold It Against Me
10. Colour Of The Rainbow
11. Solo Tu
12. Right Here
13. Tell Me Why
14. Let’s Talk About Man
15. SunFlower
16. Kiếp Đỏ Đen (melody)
17. We Wish You A Merry Xmas

Đây là con hàng cuối cùng của DJ CÒ Tàu(Du học tàu khựa về) .
Hàng Fang tại bar nhé=))
Anh chị em mau mau thưởng thức ko là mai tận thế k nghe dc đâu.
Nghe nói bên Trung Quốc họ cho đóng tàu ngầm, bây giờ bay sang chắc còn kịp.
( Đùa chứ, mai mà vẫn nghe dc nhạc ở top này tức là bạn đã an toàn r đó>:/)

Nguồn: Sưu Tầm - Sóng
Facebook comment
Thanks
1 Thành viên THANK [Member] !!XjnhXjnh!! về bài nhạc này
nhok biu,
Tags
trung quoc we wish you a merry xmas power of pleasure hold it against me i bar m ma dap tang noc nha live mi in hous nen noc nha la nonstop noel buon ok len luon dj kunmuzik live mix dj kunmuzik live mi djlen noc nha len noc nha 3013 lung linh huyen roya len thang noc nha len noc nha chuan nst len noc nha len noc nha vietmix djtuoi len la len nonstop lung linh notop len noc nha zlen noc nha dj co gang vui nonstop no say ben di len noc nha lwn noc nha banhnocnhalabanh noc nha ngho quang ha dj len noc nh giangnamstye hey hey len luon dj co ryal len noc nha vol1 len noc nha cung len luon len luon lung linh huyen ai len noc nha giangnamstye len noc nha 2011 nen noc nha 2 dj co royal dj co ryoal solo tu bank noc nha ledjleen no c nha banh noc nha len noc nha mp3 len noc nha gam lung linh long lanh gangnamsyte tung noc nha nonstop no mane lung linh huyenao lung linh dem valentime nontop lan noc nha vituar len noc nha van la len luon dj co nhi nst len la len nontop len luon lung linh len luon len la len gangnamstye lung linh huyen ao len noc nha bat lebn noc nha dj nhy live mix nonstoplen noc nha dj co tuyen len noc nha vol2 nosntop len noc nha nonto len noc nha dane len noc nha ren la len len la len luon nghe la len len noc nha nst len noc nha dj bac ninh lung linh len len noc nha len noc nha 2012 nontop nen noc nha 9xclick la len lem noc nha nontop pen noc nha len noc nha nontop len noc nha remix bar len noc nha 2k13 len la len 2013 nonstop len la len intro len noc nha lenh noc nha nonstop le noc nha len noc nha la intro len la len tim lai noc nha dj nen noc nha lenlenlen noc nha flying high nopstop len noc nha len lo c nha 57 lung lung linh linh lung linh lung sexsylady len noc nha fly melody len noc nha che len noc nha 3 nst nen noc nha sunflower treo len noc nha dj co hue low len noc nha tung len la len nkly live treo len la len le le ley nostop len noc nha len no c nha fa lao ha dj lan noc nha len noc nha lunglinh le le le nostp nen noc nha dj co loi nonstop noel 2011 than kinh lung linh lk merr len la len la len len la len len noc nha 2013 dj len la len a a dj nonstop noel 2013 nen noc nha tell me why nonstop no en nonstp len noc nha nonstop noel 2012 le noc nha nontop len noc nha len la len len bay len noc nha le la le nontop len la len len lalen la len ma gag dj co louis dj co louis len la len nonstop len noc nha lung linh la len luon len oc nha bay xung tung noc nha nonstop noel dj len noc nha len noc nha