Nonstop - Noel là Lung Linh Lung Linh Là lên Luôn Nóc Nhà - DJ CÒ TQ Live Mix

Thông tin bài nhạc

 • !!XjnhXjnh!!

Social network

Link Tặng Nhạc

Thanks

2 Thành viên THANK [Vip] !!XjnhXjnh!! về bài nhạc này
nhok biu,

Track list (Lời Lyric)

 • Bài nhạc Nonstop - Noel là Lung Linh Lung Linh Là lên Luôn Nóc Nhà - DJ CÒ TQ Live Mix NONSTOP do DJ Việt Nam thể hiện, Thuộc thể loại Nhạc Nonstop đăng bởi !!XjnhXjnh!! trong Album Nonstop Việt 2013
  Tiêu đề: Noel là Lung Linh- Lung Linh Là lên Luôn Nóc Nhà - DJ CÒ TQ Live REMIX

  Title: [ NONSTOP ] - Noel là Lung Linh. Lung Linh Là lên Luôn Nóc Nhà - DJ CÒ TQ Live REMIX
  Bitrate: 320kpbs
  Kích thước: 158.57Mb
  Độ dài: 1.09.06
  Khẩu hiệu: Nghe DJ đẩy bay tận to see)  Link Down: Power Of Pleasure
  2.  Le Le Ley
  3.  Pro Que No
  4.  Flying High
  5.  Boten Anna
  6.  If You Seek Amy
  7.  Melody Frever
  8.  Said
  9.  Hold It Agai NONSTOP Me
  10.  Colour Of The Rainbow
  11.  Solo Tu
  12.  Right Here
  13.  Tell Me Why
  14.  Let’s Talk About Man
  15.  SunFlower
  16.  Kiếp Đỏ Đen (melody)
  17.  We Wish You A Merry Xmas

  Đây là con hàng cuối cùng của DJ CÒ Tàu(Du học tàu khựa về) .
  Hàng Fang tại bar nhérolling on the floor
  Anh chị em mau mau thưởng thức ko là mai tận thế k nghe dc đâu.
  Nghe nói bên Trung Quốc họ cho đóng tàu ngầm, bây giờ bay sang chắc còn kịp.
  ( Đùa chứ, mai mà vẫn nghe dc nhạc ở top này tức là bạn đã an toàn r đóbring it on)

  Nguồn: Sưu Tầm - Sóng
  NONSTOP Noel La Lung Linh Lung Linh La Len Luon Noc Nha DJ Co Tq Live REMIX
  DJ Việt Nam

Viết comment

[Đăng nhập] để viết comment hoặc [Đăng ký thành viên]

we wish you a merry xmas

we wish you a merry xmas,

power of pleasure

power of pleasure,

hold it against me

hold it against me,

i bar

i bar,

m ma

m ma,

dap tang noc nha

dap tang noc nha,

live mi in hous

live mi in hous,

nen noc nha la

nen noc nha la,

nonstop noel buon

nonstop noel buon,

ok len luon

ok len luon,

dj kunmuzik live mix

dj kunmuzik live mix,

dj kunmuzik live mi

dj kunmuzik live mi,

djlen noc nha

djlen noc nha,

len noc nha 3013

len noc nha 3013,

lung linh huyen roya

lung linh huyen roya,

len thang noc nha

len thang noc nha,

len noc nha chuan

len noc nha chuan,

nst len noc nha

nst len noc nha,

len noc nha vietmix

len noc nha vietmix,

djtuoi len la len

djtuoi len la len,

nonstop lung linh

nonstop lung linh,

notop len noc nha

notop len noc nha,

zlen noc nha

zlen noc nha,

dj co gang vui

dj co gang vui,

nonstop no say ben

nonstop no say ben,

di len noc nha

di len noc nha,

lwn noc nha

lwn noc nha,

banhnocnhalabanh noc nha

banhnocnhalabanh noc nha,

ngho quang ha dj

ngho quang ha dj,

len noc nh giangnamstye

len noc nh giangnamstye,

hey hey len luon

hey hey len luon,

dj co ryal

dj co ryal,

len noc nha vol1

len noc nha vol1,

len noc nha cung

len noc nha cung,

len luon len luon

len luon len luon,

lung linh huyen ai

lung linh huyen ai,

len noc nha giangnamstye

len noc nha giangnamstye,

len noc nha 2011

len noc nha 2011,

nen noc nha 2

nen noc nha 2,

dj co royal

dj co royal,

dj co ryoal

dj co ryoal,

solo tu

solo tu,

bank noc nha

bank noc nha,

ledjleen no c nha

ledjleen no c nha,

banh noc nha

banh noc nha,

len noc nha mp3

len noc nha mp3,

len noc nha gam

len noc nha gam,

lung linh long lanh

lung linh long lanh,

gangnamsyte tung noc nha

gangnamsyte tung noc nha,

nonstop no mane

nonstop no mane,

lung linh huyenao

lung linh huyenao,

lung linh dem valentime

lung linh dem valentime,

nontop lan noc nha

nontop lan noc nha,

vituar len noc nha

vituar len noc nha,

van la len luon

van la len luon,

dj co nhi

dj co nhi,

nst len la len

nst len la len,

nontop len luon

nontop len luon,

lung linh len luon

lung linh len luon,

len la len gangnamstye

len la len gangnamstye,

lung linh huyen ao

lung linh huyen ao,

len noc nha bat

len noc nha bat,

lebn noc nha

lebn noc nha,

dj nhy live mix

dj nhy live mix,

nonstoplen noc nha

nonstoplen noc nha,

dj co tuyen

dj co tuyen,

len noc nha vol2

len noc nha vol2,

nosntop len noc nha

nosntop len noc nha,

nonto len noc nha

nonto len noc nha,

dane len noc nha

dane len noc nha,

ren la len

ren la len,

len la len luon

len la len luon,

nghe la len

nghe la len,

len noc nha nst

len noc nha nst,

len noc nha dj

len noc nha dj,

bac ninh lung linh

bac ninh lung linh,

len len noc nha

len len noc nha,

len noc nha 2012

len noc nha 2012,

nontop nen noc nha

nontop nen noc nha,

9xclick la len

9xclick la len,

lem noc nha

lem noc nha,

nontop pen noc nha

nontop pen noc nha,

len noc nha nontop

len noc nha nontop,

len noc nha remix

len noc nha remix,

bar

bar,

len noc nha 2k13

len noc nha 2k13,

len la len 2013

len la len 2013,

nonstop len la len

nonstop len la len,

intro len noc nha

intro len noc nha,

lenh noc nha

lenh noc nha,

nonstop le noc nha

nonstop le noc nha,

len noc nha la

len noc nha la,

intro len la len

intro len la len,

tim lai noc nha

tim lai noc nha,

dj nen noc nha

dj nen noc nha,

lenlenlen noc nha

lenlenlen noc nha,

flying high

flying high,

nopstop len noc nha

nopstop len noc nha,

len lo c nha

len lo c nha,

57

57,

lung lung linh linh

lung lung linh linh,

lung linh lung

lung linh lung,

sexsylady len noc nha

sexsylady len noc nha,

fly

fly,

melody

melody,

len noc nha che

len noc nha che,

len noc nha 3

len noc nha 3,

nst nen noc nha

nst nen noc nha,

sunflower

sunflower,

treo len noc nha

treo len noc nha,

dj co hue

dj co hue,

low

low,

len noc nha tung

len noc nha tung,

len la len nkly

len la len nkly,

live

live,

treo len la len

treo len la len,

le le ley

le le ley,

nostop len noc nha

nostop len noc nha,

len no c nha

len no c nha,

fa

fa,

lao ha dj

lao ha dj,

lan noc nha

lan noc nha,

len noc nha lunglinh

len noc nha lunglinh,

le le le

le le le,

nostp nen noc nha

nostp nen noc nha,

dj co loi

dj co loi,

nonstop noel 2011

nonstop noel 2011,

than kinh lung linh

than kinh lung linh,

lk

lk,

merr

merr,

len la len la

len la len la,

len len la len

len len la len,

len noc nha 2013

len noc nha 2013,

dj len la len

dj len la len,

a a dj

a a dj,

nonstop noel 2013

nonstop noel 2013,

nen noc nha

nen noc nha,

tell me why

tell me why,

nonstop no en

nonstop no en,

nonstp len noc nha

nonstp len noc nha,

nonstop noel 2012

nonstop noel 2012,

le noc nha

le noc nha,

nontop len noc nha

nontop len noc nha,

len la len len

len la len len,

bay len noc nha

bay len noc nha,

le la le

le la le,

nontop len la len

nontop len la len,

len lalen la len

len lalen la len,

ma

ma,

gag dj co louis

gag dj co louis,

dj co louis

dj co louis,

len la len

len la len,

nonstop len noc nha

nonstop len noc nha,

lung linh la len luon

lung linh la len luon,

len oc nha

len oc nha,

bay

bay,

xung tung noc nha

xung tung noc nha,

nonstop noel

nonstop noel,

dj len noc nha

dj len noc nha,

len noc nha

len noc nha