Tiểu Sử DJ Hưng Đảnh
  • Tên DJ: DJ Hưng Đảnh
  • Tên thật: DJ Hưng Đảnh
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
  • Số bài đã đăng: 14 bài
  • Đăng ký bởi:
Chưa có thông tin về DJ Hưng Đảnh
Comment trên FB