Tiểu Sử DJ Kiên Rùa
  • Tên DJ: DJ Kiên Rùa
  • Tên thật: DJ Kiên Rùa
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
  • Số bài đã đăng: 53 bài
  • Đăng ký bởi:

Tên thật : Trần Trung Kiên
Nikname: chưa cập nhật
Tuổi : 18+
Địa chỉ : Nghĩa Lộ - Yên Bái - Việt Nam
Yahoo:  xjnh.zaj_0nljne_9x
Comment trên FB