Tiểu Sử DJ Kenny Hoàng
  • Tên DJ: DJ Kenny Hoàng
  • Tên thật: DJ Kenny Hoàng
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
  • Số bài đã đăng: 5 bài
  • Đăng ký bởi:
Chưa có thông tin về DJ Kenny Hoàng
Comment trên FB