Tiểu Sử DJ Kappa
  • Tên DJ: DJ Kappa
  • Tên thật: DJ Kappa
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
  • Số bài đã đăng: 7 bài
  • Đăng ký bởi:
Chưa có thông tin về DJ Kappa
Comment trên FB