Tiểu Sử DJ Thắng Vang
  • Tên DJ: DJ Thắng Vang
  • Tên thật: DJ Thắng Vang
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
Chưa có thông tin về DJ Thắng Vang
Comment trên FB