Tiểu Sử DJ Hưng Trùm
  • Tên DJ: DJ Hưng Trùm
  • Tên thật: DJ Hưng Trùm
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
  • Số bài đã đăng: 5 bài
  • Đăng ký bởi: TRÙM
Chưa có thông tin về DJ Hưng Trùm
Comment trên FB