Tiểu Sử DJ Chelto
  • Tên DJ: DJ Chelto
  • Tên thật: DJ Chelto
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
  • Số bài đã đăng: 1 bài
  • Đăng ký bởi: 01648597083
Chưa có thông tin về DJ Chelto
Comment trên FB