Tiểu Sử DJ Ngáo Style
  • Tên DJ: DJ Ngáo Style
  • Tên thật: DJ Ngáo Style
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
Chưa có thông tin về DJ Ngáo Style
Comment trên FB