Tiểu Sử DJ Minh Royal
  • Tên DJ: DJ Minh Royal
  • Tên thật: DJ Minh Royal
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
Chưa có thông tin về DJ Minh Royal
Comment trên FB