Tiểu Sử DJ - Tuấn Dolly
  • Tên DJ: DJ - Tuấn Dolly
  • Tên thật: DJ - Tuấn Dolly
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
  • Số bài đã đăng: 2 bài
  • Đăng ký bởi: ga_khet
Chưa có thông tin về DJ - Tuấn Dolly
Comment trên FB