Tiểu Sử DJ Quyền Chivas
  • Tên DJ: DJ Quyền Chivas
  • Tên thật: DJ Quyền Chivas
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
  • Số bài đã đăng: 16 bài
  • Đăng ký bởi: fellling
Chưa có thông tin về DJ Quyền Chivas
Comment trên FB