Tiểu Sử DJ.Ngọc Sáng
  • Tên DJ: DJ.Ngọc Sáng
  • Tên thật: DJ.Ngọc Sáng
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
Chưa có thông tin về DJ.Ngọc Sáng
Comment trên FB