Tiểu Sử VDJ Quốc Vinh
  • Tên DJ: VDJ Quốc Vinh
  • Tên thật: VDJ Quốc Vinh
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
  • Số bài đã đăng: 70 bài
  • Đăng ký bởi: VDJQuocVinh
Chưa có thông tin về VDJ Quốc Vinh
Comment trên FB