Tiểu Sử DeeZay Huy Kenny
  • Tên DJ: DeeZay Huy Kenny
  • Tên thật: DeeZay Huy Kenny
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
Chưa có thông tin về DeeZay Huy Kenny
Comment trên FB