Tiểu Sử DJ Tiến Việt Mix
  • Tên DJ: DJ Tiến Việt Mix
  • Tên thật: DJ Tiến Việt Mix
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
Chưa có thông tin về DJ Tiến Việt Mix
Comment trên FB