Tiểu Sử Deezay Sơn Siêu Sao Remix
  • Tên DJ: Deezay Sơn Siêu Sao Remix
  • Tên thật: Deezay Sơn Siêu Sao Remix
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
  • Số bài đã đăng: 14 bài
  • Đăng ký bởi: kesatgai001
Chưa có thông tin về Deezay Sơn Siêu Sao Remix
Comment trên FB