Tiểu Sử DJ N'Small
  • Tên DJ: DJ N'Small
  • Tên thật: DJ N'Small
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
  • Số bài đã đăng: 2 bài
  • Đăng ký bởi: nqhieps0h0t
Chưa có thông tin về DJ N'Small
Comment trên FB