Tiểu Sử DJ_Trung Kiên
  • Tên DJ: DJ_Trung Kiên
  • Tên thật: DJ_Trung Kiên
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
  • Số bài đã đăng: 41 bài
  • Đăng ký bởi: djtrungkien
Chưa có thông tin về DJ_Trung Kiên
Comment trên FB