Tiểu Sử DJ Candy Remix
  • Tên DJ: DJ Candy Remix
  • Tên thật: DJ Candy Remix
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
  • Số bài đã đăng: 30 bài
  • Đăng ký bởi: Deejay Candy
Chưa có thông tin về DJ Candy Remix
Comment trên FB