Tiểu Sử DeeJay Thăng Tung Tăng
  • Tên DJ: DeeJay Thăng Tung Tăng
  • Tên thật: DeeJay Thăng Tung Tăng
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
Chưa có thông tin về DeeJay Thăng Tung Tăng
Comment trên FB