Tiểu Sử DJ Thành Diamond
  • Tên DJ: DJ Thành Diamond
  • Tên thật: DJ Thành Diamond
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
  • Số bài đã đăng: 12 bài
  • Đăng ký bởi: asdasd123hp
Chưa có thông tin về DJ Thành Diamond
Comment trên FB