Tiểu Sử Deejay Tiến Master
  • Tên DJ: Deejay Tiến Master
  • Tên thật: Deejay Tiến Master
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
Chưa có thông tin về Deejay Tiến Master
Comment trên FB