Tiểu Sử DJ NS Royal
  • Tên DJ: DJ NS Royal
  • Tên thật: DJ NS Royal
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
  • Số bài đã đăng: 10 bài
  • Đăng ký bởi: DJ NS Royal
Chưa có thông tin về DJ NS Royal
Comment trên FB