Tiểu Sử Dj Black
  • Tên DJ: Dj Black
  • Tên thật: Dj Black
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
  • Số bài đã đăng: 9 bài
  • Đăng ký bởi:
Chưa có thông tin về Dj Black
Comment trên FB