Tiểu Sử DJ Hà Còi
  • Tên DJ: DJ Hà Còi
  • Tên thật: DJ Hà Còi
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
  • Số bài đã đăng: 0 bài
  • Đăng ký bởi: DJ-Hà-Còi
Chưa có thông tin về DJ Hà Còi
Comment trên FB