Tiểu Sử DJ Kiều Trang (Trang_Phillip)
  • Tên DJ: DJ Kiều Trang (Trang_Phillip)
  • Tên thật: DJ Kiều Trang (Trang_Phillip)
  • Sinh nhật:
  • Chiều cao:
  • Cân nặng:
  • Quê quán:
  • Số bài đã đăng: 30 bài
  • Đăng ký bởi:
Comment trên FB