- Quẩy 2015 Cùng DJ Tiểu Shin (47) -
Các bài nhạc trong Album "- Quẩy 2015 Cùng DJ Tiểu Shin (47) -"